100 ایده کسب و کار موفق در ایران و جهان

نویسنده : هوش مصنوعی
مدت زمان مطالع : 11 دقیقه
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram

وقتی صحبت از شغل و کسب و کار موفق به میان می آید، همیشه پاسخ به سوال شغل خوب چیست؟ یک جواب میلیون دلاری خواهد بود. افراد شاغل در رتبه های متفاوت و با سمت های گوناگون همواره یک نظر واحد در مواجه با این سوال دارند. عموما پاسخ ها حول محور درآمد میگردد. اما جالب اینجاست طبق پژوهش‌های معتبر درآمد در رتبه ی سوم مولفه های لازم در رضایت ‌مندی شغلی مطرح است. بهترین ایده های کسب و کار در ایران چیست؟

درپاسخ به سوال کار خوب چیست باید بگوییم دانلد سوپر روانشناس مشهور (۱۹۷۵) میگوید: شغل خوب این امکان را فراهم میکند تا شما آن تصویری را که از خود در ذهن دارید، به فعل درآورید و آن را ابراز کنید. شغل مناسب ما در واقع آن کاری است که حاضریم برای انجامش صبح با روحیه برخیزیم و تا پایان کار علی رغم تمام چالش‌ها نیرومندی خود را حفظ کنیم.

پیدا کردن ایده برای شروع کار ، کاری است که ما با رسیدن به اولین سکوهای بلند، به جای جا زدن و استعفا دادن انعطاف را انتخاب میکنیم، و حاضریم برای فتح هر سکو با رها سازی پتانسیل‌هایمان و خلاقیت قدمان را به جایگاه جدید برسانیم.