جدید ترین کتاب های چاپ شده

جدیدترین کتاب های چاپ شده

چاپ شده توسط انتشارات فراهیم
چاپ کتاب توسط انتشارات فراهیم
بررسی حقوقی اصول حاکم بر قراردادهای نفتی ایران (IPC)
زن ستایی در ادبیات فارسی
عنوان: قلب شیشه‌ای تألیف: سعیده بذله

درباره انتشارات فراهیم

انتشارات فراهیم با به کارگیری بهترین مترجم‌ها، ویراستاران، طراحان جلد و گرافیک شما را در امر چاپ کتاب یاری خواهند کرد.

انتشارات فراهیم در تمامی مراحل چاپ کتاب از وبراستاری کتاب و طراحی جلد تا چاپ فیزیکی کتاب شما را تنها نخواهد گذاشت.

ترجمه تخصصی

بررسی حقوقی اصول حاکم بر قراردادهای نفتی ایران (IPC)
خرید و فروش املاک و تأثیر آن در سبد دارایی سرمایه گذاران انتشارات فراهیم
ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس
کتاب های انتشارات فراهیم
مدیریت کسب و کارهای کوچک و نقش آن در اقتصاد

درخواست مشاوره رایگان برای چاپ کتاب