جدید ترین کتاب های چاپ شده

جدیدترین کتاب های چاپ شده

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس
کتاب های انتشارات فراهیم
مدیریت کسب و کارهای کوچک و نقش آن در اقتصاد

درباره انتشارات فراهیم

انتشارات فراهیم با به کارگیری بهترین مترجم‌ها، ویراستاران، طراحان جلد و گرافیک شما را در امر چاپ کتاب یاری خواهند کرد.

انتشارات فراهیم در تمامی مراحل چاپ کتاب از وبراستاری کتاب و طراحی جلد تا چاپ فیزیکی کتاب شما را تنها نخواهد گذاشت.

ترجمه تخصصی

درخواست مشاوره رایگان برای چاپ کتاب