جدید ترین کتاب های چاپ شده

جدیدترین کتاب های چاپ شده

بررسی حقوقی اصول حاکم بر قراردادهای نفتی ایران (IPC)
زن ستایی در ادبیات فارسی
عنوان: قلب شیشه‌ای تألیف: سعیده بذله
بارداری سالم - تغذیه سالم در بارداری انتشارات فراهیم
اصل برائت و حقوق دفاعی متهم درنظام کیفری ایران و کانادا

درباره انتشارات فراهیم

انتشارات فراهیم با به کارگیری بهترین مترجم‌ها، ویراستاران، طراحان جلد و گرافیک شما را در امر چاپ کتاب یاری خواهند کرد.

انتشارات فراهیم در تمامی مراحل چاپ کتاب از وبراستاری کتاب و طراحی جلد تا چاپ فیزیکی کتاب شما را تنها نخواهد گذاشت.

ترجمه تخصصی

درخواست مشاوره رایگان برای چاپ کتاب