جدید ترین کتاب های چاپ شده

جدیدترین کتاب های چاپ شده

تدریس بازی‌محور بر یادگیری و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان
چاپ شده توسط انتشارات فراهیم
چاپ کتاب توسط انتشارات فراهیم
بررسی حقوقی اصول حاکم بر قراردادهای نفتی ایران (IPC)
زن ستایی در ادبیات فارسی

درباره انتشارات فراهیم

انتشارات فراهیم با به کارگیری بهترین مترجم‌ها، ویراستاران، طراحان جلد و گرافیک شما را در امر چاپ کتاب یاری خواهند کرد.

انتشارات فراهیم در تمامی مراحل چاپ کتاب از وبراستاری کتاب و طراحی جلد تا چاپ فیزیکی کتاب شما را تنها نخواهد گذاشت.

ترجمه تخصصی

درخواست مشاوره رایگان برای چاپ کتاب