ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : آواهای سبو
نویسنده : نویسنده : منصور ولیزاده
مترجم :
تعداد صفحات : 120
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : مجموعه اشعار م. سبو
آواهای سبو چاپ شده توسط انتشارات فراهیم