ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت‌و‌ساز دستگاه‌های دولتی
نویسنده : مهندس سمیرا سلطانلو و دکتر محمد جعفری فشارکی
مترجم :
تعداد صفحات : 127
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، سعی بر آن داریم که به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کتاب های چاپ شده انتشارات فراهیم