ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : اصل برائت و حقوق دفاعی متهم درنظام کیفری ایران و کانادا
نویسنده : اصل برائت و حقوق دفاعی متهم درنظام کیفری ایران و کانادا
مترجم :
تعداد صفحات : 172
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : اصل برائت بدین معنا می باشد که تا زمانی که جرم فردی در دادگاه صالح ثابت نگردیده باشد، نمی توان آن فرد را مجرم قلمداد نمود و برای او مجازات تعیین کرد. هرچند این اصل حقوقی در بسیاری از نظام های حقوقی مصوب گردیده است اما در عمل و بعضا در موارد عینی از آن تخلف می گردد و یکی از دلایل آن ابهام ها و پیچیدگی ها و استثنائات قانونی است. از این رو انجام پژوهش های حقوقی تطبیقی می تواند بخشی از این ابهامات را مرتفع سازد.
اصل برائت و حقوق دفاعی متهم درنظام کیفری ایران و کانادا