ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : مدیریت کسب و کارهای کوچک و نقش آن در اقتصاد
نویسنده : فرزانه خالقی خبازان
مترجم :
تعداد صفحات : 97
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. از آنجا که نمی¬توان اثر بنگاه¬های کوچک را در رشد اقتصادی کشورها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشورها اقدام به سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی¬های بلند مدت کرده و مشوق¬ها و شرایطی را به وجود می¬آورند تا از پتانسیل سازنده-ی کسب و کارهای کوچک برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. توسعه کسب وکارهای کوچک، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی‌ها نشان داده است که کسب وکارهای کوچک از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ و ماهیت کسب و کارها تغییراتی اساسی کرده¬است؛ به موازات آن، دوره¬ی تولیدمحوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری¬محوری در حال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده¬ی بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود. یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش کسب وکارهای کوچک است.
مدیریت کسب و کارهای کوچک و نقش آن در اقتصاد