ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : تست 4
نویسنده : تست 4
مترجم :
تعداد صفحات : 17
سایز چاپ کتاب : a4
انتشارات : متفرقه
توضیحات :
ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس