ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : تست
نویسنده : تست
مترجم : تست
تعداد صفحات : 31
سایز چاپ کتاب : A4
انتشارات : متفرقه
توضیحات :