ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : طراحی آموزشی
نویسنده : عباس میر
مترجم :
تعداد صفحات : 107
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : از سال ها پیش که تدریس واحد درسی ( طراحی آموزشی) را در مراکز آموزش عالی برعهده داشته ام به همین دلیل با تجربیاتی که کسب نمودم کتابی را با اهداف و سرفصل با توجه به منابع به رشته تحریر در آوردم محتوای این کتاب مشتمل بر شش فصل است که درفصل اول کلیات فصل دوم تجزیه وتحلیل نیاز ها فصل سوم اهداف آموزشی فصل چهارم راهبرد ها فصل پنجم ارزشیابی و فصل ششم الگوهای طراحی آموزشی مورد بحث قرار گرفته است تمامی لغزش ها و خطاهای در تدوین مطالب برعهده اینجانب می باشد لذا از اساتید صاحبنظران و دانشجویان عزیز تقا ضا می شود که از یادآوری اشتباهات و نارسائی‌های موجود ، ما را دریغ نفرمایند دکتر عباس میر
طراحی آموزشی انتشارات فراهیم