ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : قلب شیشه‌ای
نویسنده : سعیده بذله
مترجم :
تعداد صفحات : 144
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : پاهایم را از زیر پتو بیرون آورده بودم و با نور خورشیدی که پشت پرده اتاقم روی پاهایم بود بازی می‌کردم که متوجه شدم حجم نوری که پاهایم را داغ می کرد بیشتر شده از زیر پتو یواشکی نگاه کردم ، سیمین بود داشت پرده را جمع می کرد. به تکان خوردن پاهایم نگاه می کرد که آنها را دوباره زیر پتو بردم ولی او فهمید که بیدار شدم، شروع کرد به صدا کردن، سپیده خانم، قشنگ خانم بلندشو خانم خانم ها. بیا صبحانه بخور تا با مش رحیم برید مدرسه. من میرم پایین تو هم زود بیا، دیر نکنی، به مدرسه نرسی! آرام از در اتاق بیرون رفت...
عنوان: قلب شیشه‌ای تألیف: سعیده بذله