ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

انتشارات فراهیم با بکار گیری بهترین و مجرب‌ترین مترجمان، در کوتاه‌زمان متون علمی شما اعم از مقالات JCR و SCOPUS ترجمه می‌نماید.

ترجمه تخصصی مقالات جی سی ار و اسکوپوس

عنوان کتاب : ماهیت حقوقی اقرار و شهادت الکترونیکی و ارزش اثباتی آن
نویسنده : محمدعلی هاتف نیا
مترجم :
تعداد صفحات : 80
سایز چاپ کتاب : وزیری
انتشارات : انتشارات فراهیم
توضیحات : ما در این کتاب بر آینم که مفهوم روشنی از قابلیت استناد به اقرار و شهادت الکترونیکی و میزان ارزش اثباتی آن ارائه دهیم.
چاپ کتاب توسط انتشارات فراهیم